Privātuma politika

Šī privātuma politika sniedz informāciju par privātuma praksi un personas datu apstrādes principiem saistībā ar SIA “EnergoUp” vietni un pakalpojumiem. Lai sazinātos ar mums par datu apstrādes jautājumiem, lūdzu, rakstiet uz info@energoup.lv.

Kādu informāciju mēs iegūstam?

Mēs apkopojam personas informāciju, kuru jūs brīvprātīgi sniedzat mums, veicot tiešu saziņu.

Kā mēs izmantojam mūsu apkopoto personas informāciju?

Mēs izmantojam jūsu personas datus tikai un vienīgi saziņai, dati netiek nodoti trešajām personām.

Kā mēs aizsargājam personas informāciju?

Mēs izmantojam dažādus tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus, lai aizsargātu jūsu personisko informāciju. Jūsu personiskā informācija ir pieejama tikai ierobežotam pilnvaroto personu skaitam.

Cik ilgi mēs glabājam personas informāciju?

Mēs glabājam jūsu personas datus tik ilgi, cik mums tie ir nepieciešami mērķim, kuram tie tika vākti, un kā to atļauj vai pieprasa tiesību akti.

Jūsu tiesības attiecībā uz jūsu personas datiem

Ja esat datu subjekts saskaņā ar ES GDPR (piemēram, ja esat ES pilsonis un sniedzat mums savu personas informāciju), jums ir šādas tiesības attiecībā uz savu personas informāciju:

  • Tiesības piekļūt informācijai. Jums ir tiesības būt informētam par to, kāpēc un kā tiek apstrādāta jūsu personas informācija.
  • Tiesības labot. Jums ir tiesības bez nepamatotas kavēšanās pieprasīt neprecīzu vai nepilnīgu personas datu labošanu vai pievienošanu.
  • Tiesības tikt “aizmirstam”. Jums ir tiesības bez nepamatotas kavēšanās atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei un personas datu dzēšanu, tiklīdz dati vairs nav nepieciešami jūsu pieprasīto pakalpojumu sniegšanai un normatīvo aktu prasību izpildei. .
  • Tiesības ierobežot apstrādi. Jums ir tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi, ja iebilstat pret to, un mums nav leģitīma iemesla turpināt to apstrādi, ja apstrīdat datu precizitāti. datus, ja apstrāde ir nelikumīga vai ja pieprasāt juridisku darbību.
  • Tiesības iebilst. Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret datu apstrādi, ja vien tas nav nepieciešams kāda uzdevuma veikšanai sabiedrības interesēs vai ja vien nav neapstrīdams juridisks pamats. apstrāde.
  • Citas tiesības saskaņā ar VDAR. Lai iegūtu plašāku informāciju, apmeklējiet ES datu aizsardzības vietni.

 

Scroll to top